Vi är en SRF-auktoriserad redovisningsbyrå, vilket innebär en trygghet för dig som kund. Hos oss får du en personlig kontakt som finns tillgänglig vid eventuella frågor och funderingar.

Vi har även en byråportal där du som kund alltid kommer åt dina rapporter och annan information kring ditt företag.

 

Löpande redovisning

Är du trött på att spendera många timmar i månaden på företagets redovisning – vi gör det åt dig. Med våra redovisningstjänster får du tillgång till kompetensen, rutinerna och processerna för en effektiv och digital redovisning anpassad för ditt företag.

Vi erbjuder en ständigt uppdaterad redovisning och verktyg för uppföljning av din verksamhet. Du har alltid tillgång till allt som rör företagets ekonomi och kan enkelt plocka ut rapporter från vår byråportal och få underlag för att kunna fatta välgrundade beslut om företagets ekonomi och utveckling.

Vi upprättar årsbokslut och årsredovisning för alla typer av företag.

Outsourcing

Vi erbjuder även outsourcing av redovisningstjänster vilket innebär att vi är på plats på ditt företag. Detta innebär att redovisningen levereras i tid och du slipper bemanningsproblem och kompetensutveckling av personal. Vi kvalitetssäkrar hela processen. Dessutom har vi bred kompetens i många olika ekonomisystem, så att du alltid har en redovisning som är anpassad efter dina behov.

Löneadministration

Löner är ofta företagets viktigaste och största utgift. Löneadministrationen är tidskrävande och kräver att man följer lagar och regelverk för att allt ska bli rätt.

Om man anlitar oss att sköta lönehanteringen blir det en tryggare och mer kostnadseffektiv lösning.

Vi ser till att företagets anställda får rätt lön varje månad och vi hanterar semesterersättningen löpande. Vi har kunskap om traktamenten, ledigheter och kollektivavtal. Vi ser till att arbetsgivardeklarationen lämnas till skatteverket varje månad och rapporterar även in till olika pensionsavtal och statistik.

Deklarationer

Vi kan biträda vid upprättande av alla typer av deklarationer och deklarationsbilagor.

Ekonomisk rådgivning

Vi är experter på företagsekonomi och har många års erfarenheter av rådgivning för alla slags företag. Våra certifierade affärsrådgivare har verktyg för att kunna effektivisera din verksamhet för att få maximal effektivisering och resultat.

Senaste nytt