• Uppladdning

Det enda du som företagare behöver göra är att lämna in alla kvitton och fakturor via e-post eller mobilapp, sen sköter vi resten.

  • Betalning

Vi skickar ut underlag för attestering och när leverantörsfakturorna är godkända skickar vi en betalfil till företagets bank.

  • Bokföring

Vi bokför alla underlag i vårt eller ert ekonomisystem.

  •   Rapportering

Vi ser till att alla deklarationer lämnas in i tid och du som företagare får alla rapporter online i vår byråportal.

  • Årsavslut

När räkenskapsåret är slut upprättar vi företagets bokslut och årsredovisning som lämnas in digitalt till Bolagsverket. Vi gör även företagets deklaration som skickas in till Skatteverket.

  • Övrigt

Under året har vi avstämningar med er som företagare och håller er uppdaterade hur företaget går. Vi ser till att ni har rätt information för att kunna fatta rätt ekonomiska beslut. Vi bistår även med andra ekonomiska tjänster enlig önskemål som t ex upprätta K-10 för delägare, kassaflödesanalys och annan ekonomisk rådgivning.

bokslut och deklaration

Senaste nytt